top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Stort tack!

Vi i styrelsen vill bara säga TUSEN TACK till alla er som deltog på vår extrastämma i måndags på Anna Whitlocks gymnasium (såväl som digitalt)!


Vi tog där gemensamt beslut om våra nya stadgar som inom kort kommer att publiceras på hemsidan, samt berättade om de initiativ kring el och internet som vi i dagsläget arbetar med.


På ämnet internet, så kan vi se att det idag delats ut information från Telenor. Vi vill bara lyfta det att detta INTE rör det projekt vi arbetar med. ;)


Igen tack för ert stora engagemang och alla glada tillrop!


Fortsatt trevlig vecka önskar vi i styrelsen.
149 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page