top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Ventilationsarbeten (OVK) i BRF Vattuormen 35-40

Under maj månad kommer ventilationsarbeten att påbörjas i vår förening för att möjliggöra en godkänd OVK-besiktning.

Arbete som kommer ske är:

1. Komplettering av fönsterventiler

2. Rengöring av ventilationskanaler

3. Komplettering av filter (Stockholmsventilation)

4. OVK besiktning


Snickeritjänst och Ventilation & Comfortteknik AB kommer att starta arbetet 2a maj och det kommer att pågå i ca 5 veckor i följande ordning - port 3-5-7-4-6-8. Beräknad tidsåtgång per port blir således 3-6 dagar beroende på tillgänglighet till ventilationskanaler och standard i varje lägenhet. Tillgång till lägenhet kan dock kunna behövas under hela perioden beroende på varje lägenhets utformning och tillgänglighet av samtliga ventilationskanaler.


Ventilationskontrollen ska säkerställa att luftintag och frånluft fungerar som den skall i våra lägenheter och därmed uppfyller de krav som gäller.


Om ni inte har möjlighet att vara hemma den tiden som avses och saknar extranycklar behöver ni kopiera en för att avvara till föreningen under hela perioden. En nyckelkopia kan göras hos Kungslås på Fleminggatan 23. Ni behöver i så fall ta med en avgiftsavi och legitimation som styrker att ni bor i lägenheten.


Mer information kommer i april om hur nycklar märks och var de skall lämnas till föreningen. Vi återkommer med ytterligare information om OVK-besiktningen.Mvh

Styrelsen
232 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page