top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

VIKTIG INFORMATION TILL ER I GLG 4

Som ni alla vet efter att ha läst vårt senaste nyhetsbrev, så sker det ett omfattande arbete i källarutrymmet i GLG4.


För boende i uppgången ber vi er notera följande:


Måndagen den 12 och tisdagen den 13 februari kommer vi att tvingas att stänga av vattnet i GLG 4 – under hela dagen ca 9–16.


Det är under dessa tider helt förbjudet att spola i kranar och toaletter – dvs inget vatten eller avlopp får passera i våra rör.


Hoppas på er förståelse för att detta görs för husets och vår förenings bästa!


Några av er har också fått lappar i era brevlådor, då vi behöver åtkomst till era förråd (och därför också ber er tömma dessa inom satt deadline). Har ni inte fått någon lapp, så behöver ni inte agera.


Vid frågor och funderingar - hör som alltid av er till: info@garvarlundin.se


/Styrelsen






133 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page